30 Mart 2020

Bilecik Birlik

Gücü adında

ARTIK BELEDİYELER ARALARINDA ANLAŞARAK ÇALIŞANI SÜRGÜNE GÖNDEREMEYECEK

Bilecik Memur-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, memurların muvafakatı olmadan “geçici görevlendirme” adı altında yapılan sürgünlerin son bulması adına Memur-Sen olarak verdikleri mücadele sona ererek mutlu sona ulaşıldı. Gerçekleştirilen mücadele sonucunda yönetmelik Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile değiştirildi ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konuldu. Buna göre artık Belediyeler aralarında anlaşarak çalışanı sürgüne gönderemeyecek ve Yerel Yönetimlerde sürgün edilenler 1 ay içinde görev yerlerine iade edilecek.

Bilecik Memur-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, memurların muvafakatı olmadan “geçici görevlendirme” adı altında yapılan sürgünlerin son bulması adına Memur-Sen olarak verdikleri mücadele sona ererek mutlu sona ulaşıldı.

Gerçekleştirilen mücadele sonucunda yönetmelik Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile değiştirildi ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Buna göre artık Belediyeler aralarında anlaşarak çalışanı sürgüne gönderemeyecek ve Yerel Yönetimlerde sürgün edilenler 1 ay içinde görev yerlerine iade edilecek.

Geçtiğimiz aylarda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Mart sonrası bazı CHP’li belediyelerin aralarında anlaşıp personelin görev yerlerini değiştirdiğini öne sürerek, “Belediyeler kendi arasında anlaşarak bir sürgün gerçekleştiriyor ve kamu görevlilerini bu anlamda huzursuz ediyorlar. Daha doğrusu yıldırma, bezdirme ve işi bırakmasını temin etmeye yönelik bir baskı uygulanıyor” demişti.

Bunun üzerine Memur-Sen, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair mücadelesine başladı ve sonucunda mutlu sona ulaşılarak yönetmelik değiştirildi ve yönetmelik yürürlüğe konuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzası ile değiştirilen yönetmelikte, “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi gereğince karar verildi.

Değiştirilerek 28 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği ise şu şekilde:

“MADDE 1- 2/5/2019 tarihli ve 1025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 1’inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Yükseköğretim kurumları, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (C) bendi eklenmiştir.

“c) Bu madde kapsamında geçici görevlendirme yapılabilmesi için görevlendirmenin yapılacağı kadro veya pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün aynı olması şarttır. Ancak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27’inci maddesine göre sözleşmeli personel ve ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki personeli de görevlendirebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe geçici 1’inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2’nci madde eklenmiştir.

“GEÇICI MADDE 2- (1) Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar tarafından bu Yönetmeliğe göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurumlarca yapılan geçici görevlendirmelerden, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olmayanlar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde sonlandırılır.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”